Նորություններ
Kumayri Role Play

Դուք գտնվում եք Kumayri Role Play-ի ֆորումում․ Գրանցվեք որպեսզի կարողանաք օգտվել մեր ֆորումից։

Կարևոր Ghetto|Նկատողություն,Ghetto Լիդերների համար

Կարգավիճակ
Փակ է հետագա պատասխանների համար.

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs Ghetto
3.Լիդերի Nicky -Sansiz Hateu
4.Կազմակերպության Անվանումը -Azdecas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-Snyat
6.Նկատողության Պատճառը -3/3
7,Ամիս/օր/տարի -20.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor_McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs Ghetto
3.Լիդերի Nicky -Error_Squezze
4.Կազմակերպության Անվանումը -Rifa
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-Snyat
6.Նկատողության Պատճառը -Cheat
7,Ամիս/օր/տարի -22.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor_McFarland
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs Ghetto
3.Լիդերի Nicky -Strax_Monteiroo
4.Կազմակերպության Անվանումը -Azdecas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-ustni
6.Նկատողության Պատճառը -time screen chnerkayacnelu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -23.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor_McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs Ghetto
3.Լիդերի Nicky -Carl_Hoggart
4.Կազմակերպության Անվանումը -Grove street
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-Strogi
6.Նկատողության Պատճառը -zamy cheat ov xaxalu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -24.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs Ghetto
3.Լիդերի Nicky -Strax Monteiroo
4.Կազմակերպության Անվանումը -Azdecas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-Strogi
6.Նկատողության Պատճառը -Aranc zgushacnelu capt skselu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -24.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor Mcfarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs ghetto
3.Լիդերի Nicky -Strax Monteiroo
4.Կազմակերպության Անվանումը -Azdecas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-strogi
6.Նկատողության Պատճառը -aranc zabiv anelu capt skselu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -24.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs Ghetto
3.Լիդերի Nicky -Carl Hoggart
4.Կազմակերպության Անվանումը -Grove
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-strogi
6.կատողության Պատճառը -zamy cheat ylnelu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -24.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs ghetto
3.Լիդերի Nicky -Carl Hoggart
4.Կազմակերպության Անվանումը -Grove
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-strogi
6.Նկատողության Պատճառը -aranc zgushacnelu capt skselu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -24.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs ghetto
3.Լիդերի Nicky -Carl Hoggart
4.Կազմակերպության Անվանումը -Growe
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-snyat
6.Նկատողության Պատճառը -3/3
7,Ամիս/օր/տարի -24.05.20238,
Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs ghetto
3.Լիդերի Nicky -Cowberix Monteiro
4.Կազմակերպության Անվանումը -Ballas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-strogi
6.Նկատողության Պատճառը -7/3 pred unenalu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -25.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs ghetto
3.Լիդերի Nicky -Cowberix Monteiro
4.Կազմակերպության Անվանումը -Ballas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-strogi
6.Նկատողության Պատճառը -Noadecvat sastav unenalu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -25.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs ghetto
3.Լիդերի Nicky -Cowberix Monteiro
4.Կազմակերպության Անվանումը -Ballas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-ustni
6.Նկատողության Պատճառը -time screen chnerkayacnelu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -25.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs ghetto
3.Լիդերի Nicky -Cowberix Monteiro
4.Կազմակերպության Անվանումը -Ballas
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-strogi
6.Նկատողության Պատճառը -3/3 strogiunenalu hamar
7,Ամիս/օր/տարի -25.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 

Doctor_McFarlane

Ադմինիստրատոր
Ադմինիստրատոր
ADMINS
1.Ադմինիստրատորի Nicky -Doctor McFarlane
2.Ադմինիստրատորի Պաշտոնը -Gs Ghetto
3.Լիդերի Nicky -Strozze Riverde
4.Կազմակերպության Անվանումը -Vagos
5.Վիգավոր (Strogi/Ustni)-srogi
6.Նկատողության Պատճառը -zam noadecvat
7,Ամիս/օր/տարի -29.05.2023
8,Ադմինիստրատորի Ստորագրությունը -
D.M
 
Կարգավիճակ
Փակ է հետագա պատասխանների համար.
Верх