Kumayri Role Play

Դուք գտնվում եք Kumayri Role Play-ի ֆորումում․ Գրանցվեք որպեսզի կարողանաք օգտվել մեր ֆորումից։

Գավաթներ

 1. 1

  Առաջին հաղորդագրությունը

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 2

  Ինչ-որ մեկը հավանել է ձեզ

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 5

  Շարունակում է վերադառնալ

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Երբեք չթերանաս!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  Ես դա շատ եմ սիրում

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Կապված լինել

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  Ես սիրում եմ այն

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
Верх