Что нового

Բարի գալուստ Kumayri Role Play

Դուք գտնվում եք Kumayri Role Play-ի ֆորումում․ Գրանցվեք որպեսզի կարողանաք օգտվել մեր ֆորումից։

Փակ է ՀԱՅՏ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Nathan_Prescott

Ադմինիստրատոր
Команда форума
Ծրագրավորող
ADMINS
Регистрация
18.03.2021
Сообщения
7
Реакции
3
Баллы
3
ՓՈՐՁԱՐԿՈՂ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ՀԱՅՏԵՐ

1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ?
2) Ձեր տարիքը(OOC) - ?
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - ?
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ?
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ?
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ?
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ?
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ?
9)Ձեր "discord"-ը - ?

(Copy eq anum es gracnery sax ijnumeq nerqev staviteq anum u harcakani texy grumeq dzer patasxany !!!)
PicsArt_05-25-02.12.57.png
 
Последнее редактирование:

Sasuke_McFarlane

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
19.04.2021
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Vahe Khnkoyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Sasuke_Williams
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ays qani ory online chem exel
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - Ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Sasuke Williams#8944
 

Tom_Auditore

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
25.05.2021
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Norayr Mayilyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) -Tom_Auditore
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - Yndhanrapes 4 jamic avel onlin em pahum
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - Ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Tom_Auditore#2059
 

Tekashi_Tezzrage

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
05.04.2021
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ? Nver Parsyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - ?15
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - ?Kayfo_Expensive
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ?
sa-mp-032.png

5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ?Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ?Ayo (9taria xaxum em)
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ?voch
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ?Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - ? Qerop#8307
 

karen

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
05.04.2021
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Karen Ashugatyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 16
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Strax_Monteiro
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) -
sa-mp-134.png

5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - chem texekacni
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Straxxxxxxx!#7777
 

Nathan_Prescott

Ադմինիստրատոր
Команда форума
Ծրագրավորող
ADMINS
Регистрация
18.03.2021
Сообщения
7
Реакции
3
Баллы
3
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Vahe Khnkoyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Sasuke_Williams
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ays qani ory online chem exel
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - Ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Sasuke Williams#8944
Հարգելի խաղացող Ձեր հայտը ընդունված է սպասեք մենք Ձեր հետ կկապնվենք
 

Nathan_Prescott

Ադմինիստրատոր
Команда форума
Ծրագրավորող
ADMINS
Регистрация
18.03.2021
Сообщения
7
Реакции
3
Баллы
3
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Karen Ashugatyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 16
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Strax_Monteiro
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - Посмотреть вложение 1837
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - chem texekacni
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Straxxxxxxx!#7777
Հարգելի խաղացող Ձեր հայտը ընդունված է սպասեք մենք Ձեր հետ կկապնվենք
 

Nathan_Prescott

Ադմինիստրատոր
Команда форума
Ծրագրավորող
ADMINS
Регистрация
18.03.2021
Сообщения
7
Реакции
3
Баллы
3
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ? Nver Parsyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - ?15
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - ?Kayfo_Expensive
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ?Посмотреть вложение 1836
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ?Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ?Ayo (9taria xaxum em)
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ?voch
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ?Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - ? Qerop#8307
Հարգելի խաղացող Ձեր հայտը ընդունված է սպասեք մենք Ձեր հետ կկապնվենք
 

Nathan_Prescott

Ադմինիստրատոր
Команда форума
Ծրագրավորող
ADMINS
Регистрация
18.03.2021
Сообщения
7
Реакции
3
Баллы
3
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Norayr Mayilyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) -Tom_Auditore
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - Yndhanrapes 4 jamic avel onlin em pahum
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - Ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Tom_Auditore#2059
Հարգելի խաղացող Ձեր հայտը ընդունված է սպասեք մենք Ձեր հետ կկապնվենք
 

Brandon_Sanchez

Առաջնորդ
Առաջնորդ
Регистрация
26.03.2021
Сообщения
46
Реакции
2
Баллы
8
ՓՈՐՁԱՐԿՈՂ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ՀԱՅՏԵՐ

1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Manvel
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 15
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Brandon_Sanchez
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - 3+ jam
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Kporcem
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Hamarya eli
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - Ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Smokker#6891
 

Mrdo_Iceone

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
31.05.2021
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ?Ashot Gabrielyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - ?16
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - ?Zloy
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ?
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ?Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ?Ayo gitem
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ?Voch
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ?Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - ?Zloy!#7735
sa-mp-002.jpg
 

Marcus_Salfatore

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
08.04.2021
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ?Narek Hakobyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - ?14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - ?Alfred_Salfatore
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ?2-6 jam
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ?ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ?ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ?chem texekacni
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ?ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Marcus!#6331
 

Вложения

Diego_Delevega

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
31.03.2021
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Artyom_Hovhannisyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Vito_Danger
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - https://imgur.com/a/5qezgtd
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ay0
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - voch
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ay0
9)Ձեր "discord"- - Vito_Danger#9593
 

Nathan_Prescott

Ադմինիստրատոր
Команда форума
Ծրագրավորող
ADMINS
Регистрация
18.03.2021
Сообщения
7
Реакции
3
Баллы
3
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ?Ashot Gabrielyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - ?16
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - ?Zloy
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ?
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ?Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ?Ayo gitem
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ?Voch
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ?Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - ?Zloy!#7735Посмотреть вложение 1842
Հարգելի խաղացող Ձեր հայտը ընդունված է սպասեք մենք Ձեր հետ կկապնվենք
 

Thom_Clemente

Ադմինիստրատոր
Մոդերատոր
ADMINS
Регистрация
26.03.2021
Сообщения
38
Реакции
1
Баллы
8
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Tigran Kharatyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Thom_Clemente
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - 8+ jam
sa-mp-020.png

5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - Ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - Ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - Ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Thom_Clemente
 
Последнее редактирование:

Soup_Maktavish

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
05.06.2021
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - Artash Nadaryan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - 15
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - Soup_Maktavish
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) -
20210611_012446.jpg

5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ayo
9)Ձեր "discord"-ը - Soup_Maktavish#4425
 

Vigen_Tezzrage

Անդամ
Խաղացող
Регистрация
06.04.2021
Сообщения
12
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ? Vigen_Zadoyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) -13
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) -Takashi_Williams
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) -
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) -ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) -ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ)-ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) -ayo
9)Ձեր "discord"-ը-Davit_Monrue#4190
 

Вложения

Fearless_Goodman

Ադմինիստրատոր
Մոդերատոր
ADMINS
Регистрация
05.06.2021
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
1) Ձեր Անուն Ազգանունը - ? David Kadimyan
2) Ձեր տարիքը(OOC) - ? 14
3) Ձեր կեղծանունը(nickname) - ? Fearless
4) Ձեր ակտիվությունը(time+screen) - ?
5) Արդյոք դուք պատրաստ եք ցանկացած ժամանակ մտնել խաղ(այո/ոչ) - ?ayo
6)Արդյոք դուք անգիր գիտեք San Andreas քարտեզը(այո/ոչ) - ? Ayo
7)Արդյոք ամեն նոր բան փորձելուց հետո չեք տեղեկացնի ձեր ընկերներին(այո/ոչ) - ?ayo
8)Դուք ձեզ համարում եք գաղտնապահ(այո/ոչ) - ?Ampayman
9)Ձեր "discord"-ը - ? Davo#7777
 

Вложения

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Верх